+372 54444004
E-R 9:00-16:00; L-P suletud

E-poe KIDZONE.EE  privaatsuspoliitika

1. Üldine teave

1.1. Käesolev poliitika kehtib kõikide isikuandmete kohta, mille te meile esitate, mida me kogume ja mida töötleme, kui te kasutate Kotryna OÜ, registrikood 11402300, aadress Valge 13, 10127 Tallinn, Eesti (edaspidi: meie või KOTRYNA OÜ), kuuluvat ja KOTRYNA OÜ hallatavat veebilehte www.kidzone.ee (edaspidi: KIDZONE.EE).

1.2. „KOTRYNA” austab teie privaatsust ja kaitseb teie isikuandmeid, mille te meile esitate või mida me kogume, nii, nagu on sätestatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Käesolevas privaatsuspoliitikas on selgitatud, miks me kogume teie isikuandmeid ja kuidas me neid kasutame.

 

2. Andmete esitamine

2.1. Tellimis- või registreerimisvormis peate enda kohta esitama täieliku, üksikasjaliku ja õige teabe. Kui te esitate ebatäpsed, väärad või eksitavad andmed, on meil õigus teie registreerimine või tellimus tühistada või piirata teie võimalust kasutada e-poodi. Kui teie andmed muutuvad, palun uuendage neid kohe.

 

3. Otseturundus

3.1. Kasutame ja töötleme teie andmeid (e-posti aadressi ja telefoninumbrit) otseturunduse eesmärgil teie nõusoleku alusel, mida olete avaldanud:

3.1.1. oma isikuandmete sisestamisega uudiskirja tellimisel veebilehe www.kidzone.ee jaotises „Uudiskiri”;

3.1.2. veebilehe www.kidzone.ee registreerimisvormis, märkides, et nõustute saama otseturundusteateid;

3.1.3. „KOTRYNA OÜ“ hallatavas poes jagatavas ankeedis, märkides, et nõustute saama otseturundusteateid.

3.2. Teil on igal juhul alati võimalus uudistest loobuda, toimides uudiskirjas toodud juhiste järgi. Kui olete veebilehel www.kidzone.ee registreerunud, saate oma privaatsusparameetreid ja otseturundust puudutavaid nõusolekuid hallata, kui logite oma kontole.

3.3. Otseturundusteated sisaldavad ONE FAMILY püsikliendiprogrammis osalevate ja „KOTRYNA OÜ“ hallatavate kauplusekettide Baby City, Toy City, Juku, Kidzone, OVS kids ja Mothercare sõnumeid.

 

4. Valikuvabadus

4.1. Teie ise otsustate, milliseid andmeid enda kohta avaldate. Kui otsustate enda andmeid mitte avaldada, kaotate võimaluse kasutada veebilehe www.kidzone.ee teatud ressursse. Näiteks tasuta uudiskirjadest loobuvad kasutajad ei saa eripakkumisi, teavet eri kampaaniate ega loosimiste kohta.

 

5. Päringute esitamine

5.1. Kasutame ja töötleme teie andmeid (ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja sõnumi teksti) päringute administreerimise ja vastuste esitamise eesmärgil teie nõusoleku alusel, mida avaldate, kui sisestate oma isikuandmed ja sõnumi veebilehe www.kidzone.ee jaotises „Teil on küsimusi või kaebuseid?”. Kui te ei esita neid isikuandmeid, ei saa „KOTRYNA OÜ“ teie päringule vastata.

 

6. Registreerumine

6.1. Kasutame ja töötleme teie andmeid (ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, sugu, sünniaega, fotot, huvipakkuvat infot, laste nimesid, sugu ja sünnikuupäeva) KIDZONE.EE  konto administreerimise eesmärgil teie nõusoleku alusel, mida avaldate, kui sisestate oma isikuandmed veebilehel www.babycity.ee uut kontot registreerides. Kui te ei täida kohustuslikke registreerimisvälju, ei saa „KOTRYNA OÜ“ teile kontot luua.

 

7. Kandidaatide isikuandmed

7.1. Kandidaatide, kes on meile oma elulookirjelduse saatnud tööotsinguportaalide kaudu, otse e-postiga või esitanud veebilehe www.kidzone.ee kaudu, isikuandmeid (ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, CV-d, motivatsioonikirja, ametikohta jm esitatud andmeid) töötleme selleks, et saaksime kandidaatide seast teha valiku ametikohale. Me töötleme neid kandidaatide isikuandmeid nõusoleku alusel. Säilitame kandidaatide isikuandmeid seni, kuni toimub valik konkreetsele ametikohale. Andmeid säilitatakse kauem üksnes juhul, kui saadakse kandidaadi nõusolek.

7.2. Kandidaatide valikul ametikohtadele töötleme ainult neid kandidaatide isikuandmeid, mis on seotud kvalifikatsiooni, ametialaste oskuste ja asjakohaste omadustega. Me ei kogu ega töötle kandidaatide eriliiki isikuandmeid.

 

8. Andmete säilitamisaeg

8.1. Töötleme ja säilitame kõiki teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik käesolevas poliitikas märgitud eesmärkidel.

8.2. Teie registreerimisandmeid säilitame seni, kuni teil on veebilehel www.kidzone.ee kehtiv konto.

8.3. Teie päringute andmeid säilitame seni, kuni käsitletakse esitatud küsimust ja 3 aastat pärast konsultatsiooni andmist.

8.4. Kui valikuprotsess „KOTRYNA OÜ“ konkreetsele ametikohale lõppeb, kustutame kandidaatide saadetud CV-d ja muud andmed, välja arvatud juhul, kui oleme kandidaadilt saanud nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks kauem, et saaksime talle tööd pakkuda. Sellisel juhul säilitame kandidaadi isikuandmed kuni 1 aasta selliste andmete saamise hetkest.

 

9. Andmete edastamine

9.1. Me võime teie isikuandmed töötlemiseks edastada kolmandatele isikutele, kes osutavad teie veebipoest KIDZONE.EE tellitud toodete või teenuste kättetoimetamise, osutamise või muid teie tellimuse kohase täitmisega seotud teenuseid. Me võime teie isikuandmed töötlemiseks edastada kolmandatele isikutele, kes aitavad meil veebipoodi KIDZONE.EE hallata ning seal olevaid andmeid kaitsta, samuti otseturunduse teenuste osutajatele. Sellisteks isikuteks võivad olla andmebaaside tarkvarapakkujad, andmebaaside administreerimisteenuste osutajad, pilveteenuste osutajad jms. Samuti võidakse teie isikuandmeid esitada seaduses sätestatud juhtudel ja korras, nt Eesti Vabariigis tegutsevatele kohtutele, inkassaatoritele, õiguskaitseinstitutsioonidele, maksuametile või muudele õigusliku huviga kolmandatele isikutele.

 

10. Teave alaealiste kohta

10.1. Soovitame vanematel ja hooldajatel õpetada oma lapsi kasutama oma isikuandmeid internetis ettevaatlikult ja vastutustundlikult. Alaealised ei tohiks ilma vanemate või hooldajate nõusolekuta veebilehtedel oma isiklikke andmeid avaldada. E-poe teenuseid võivad kasutada kõik vähemalt 18-aastased teovõimelised füüsilised isikud; 14–18aastased alaealised isikud üksnes vanemate, kasuvanemate või hooldajate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui isik käsutab oma töötasu või stipendiumit iseseisvalt; kõikide märgitud isikute volitatud esindajad.

 

11. Viited muudele veebilehtedele

11.1. Käesolev privaatsuseeskiri kehtib veebilehe KIDZONE.EE kohta. Kodulehe esilehel võib olla viiteid veebilehtedele, mille kohta käesolev privaatsuseeskiri ei kehti. Meie kodulehelt väljudes tutvuge muude veebilehtede, mis võivad kasutada teie isiklikku informatsiooni, privaatsuseeskirjadega.

 

12. Küpsised

12.1. KIDZONE.EE võib teie arvutisse talletada küpsiseid (ingl cookies). Küpsis on väike andmekomplekt, mida kasutatakse teatud teabe kogumiseks teie arvuti kohta. Näiteks, kas külastate meie kodulehte sageli, mida te veebilehel teete. Andmekomplektid ei hõlma isiklikku infot, aga kui esitate sellist informatsiooni meile (näiteks meie kodulehel registreerudes), võib see olla viide andmekomplektis olevale teabele. Teil on võimalik lubada küpsised salvestada või nendest keelduda. Enamik veebilehitsejaid võtavad küpsised vastu automaatselt, kuid te võite oma lehitseja sätteid muuta, kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta või soovite enne nende salvestamist saada hoiatava teate. Lugege oma lehitseja instruktsioone või uurige nende funktsioonide kohta lähemalt. Kui otsustate küpsiseid mitte vastu võtta, võib juhtuda, et te ei saa kasutada selle või muu veebilehe interaktiivseid omadusi.

 

13. Andmekaitse

13.1. Andmetöötluses rakendame Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega sätestatud turbe- ja töötlusnõudeid.

13.2. OÜ KOTRYNA rakendab vastavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada kõikide töödeldavate isikuandmete kaitse juhusliku või seadusvastase hävitamise või juhusliku kadumise, muutmise, lubamatu avaldamise või juurdepääsu eest ning kõikide muude ebaseaduslike töötlusvormide eest.

 

14. Teie õigused

14.1. Teil on järgmised teie isikuandmetega seotud õigused:

14.1.1. paluda, et „KOTRYNA OÜ“ võimaldaks teil andmetega tutvuda ja parandaks või kustutaks need või piiraks andmete töötlust;

14.1.2. õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele;

14.1.3. õigus saada oma isikuandmed süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiloetavas formaadis (õigus andmete ülekandmisele);

14.1.4. õigus tühistada nõusolek;

14.1.5. õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. 

14.2. Nende õiguste kasutamiseks logige enda kontole või pöörduge „KOTRYNA“ poole elektronposti aadressil [email protected] või postiaadressil Valge 13, 10127 Tallinn, Eesti.

 

15. Kehtivus ja muudatused

15.1. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 24-05-2018. Käesoleva privaatsuspoliitika muutmise korral avaldame selle uuendatud versiooni e-poe KIDZONE.EE  vastaval kodulehel www.kidzone.ee. Privaatsuspoliitika muudatused ja/või täiendused jõustuvad nende avaldamise hetkest e-poe KIDZONE.EE vastaval kodulehel.

15.2. Kui teil tekib käesoleva poliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust selle poliitika punktis 14.2 märgitud elektronposti aadressil või tavaposti aadressil.

 

16. Lõppsätted

16.1. Käesolevale privaatsuseeskirjale kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Kõik käesoleva eeskirja täitmisest tulenevad lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkhelid Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras. Kui teil tekib käesoleva privaatsuseeskirja kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil [email protected].